رفتن به محتوای اصلی
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
.

دسته بندی مطبوعات

روزنامه ایران ۱۲-۰۵-۹۴

ایران روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی - اقتصادی صبح ایران است. صاحب امتیاز این روزنامه مؤسسه فرهنگی-مطبوعاتی ایران وابسته به خبرگزاری ایرنا است و سردبیری آن را داوود محمدی بر عهده دارد. محمد فاضلی مدیرمسئول روزنامه ایران است.

 

پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران: www.iran-newspaper.com

تاریخ انتشار: 
دوشنبه, ۱۲ مرداد, ۱۳۹۴
۴۹