رفتن به محتوای اصلی
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
.

اهمیت وجود امنیت

ثلاثةُ اشْياء يحْتاجُ النّاسُ طُرّا اِليْها: الاْمْنُ والْعدْلُ والْخِصْبُ ؛ سه چيز است که همه مردم به آنها نياز دارند: امنيّت، عدالت و آسايش

منبع: 
تحف العقول، ص ۳۲۰
۴۹