رفتن به محتوای اصلی
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
.

برترین مردم

برترین شما، نیکوترین شما از نظر اخلاق است؛ آنان که خود را آماده خدمت کرده و همنشین نوازند؛ با مردم انس می گیرند و مردم با آنان انس می گیرند.

منبع: 
اصول کافی، ج٢/ص١٠٢، حدیث١۶
۴۹