رفتن به محتوای اصلی
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
.

عبادت

لیستِ العِبادةُ کثرة الصیامِ و الصّلوةِ و انّما العِبادةُ کثرةُ التّفکُّر فی أمر اللهِ؛ عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

منبع: 
تحف العقول، ص۴۴۲
۴۹